Novinky a změny

Upozorňujeme na nutnost použití roušky ve všech zdravotnických zařízeních dle nařízení MZDProsba: Pokud jste objednáni na termín a pociťujete příznaky rýmy, nachlazení či virozy, neřkuli zvýšenou teplotu, tak prosíme o zavolání, a termín bude dle potřeby přeložen, připadně půjde-li to, budeme to řešit distančně. Děkujeme za pochopení. Minimalizujeme tak riziko uvalení karantény na nás a 2týdenního úplného uzavření ordinace.
Děkujeme za pochopení.
AKTUÁLNÍ ZMĚNY ORD. HODIN:


TERAPEUTICKÝ KLUB PRO ABSTINUJÍCÍ - Dr. Syrovátková - KAŽDÉ DRUHÉ ÚTERÝ V MĚSÍCÍ
od 17:00
DALŠÍ TERMÍN: Zatím z důvodu špatné epidemiologické situace nelze. Další bude oznámeno, sledujte stránku
UPOZORNĚNÍ

Tabulka *REZERVACE TERMÍNŮ* je pouze pro již zde zaregistrované pacienty!

První vyšetření nového, doposud neregistrovaného, pacienta je totiž časově náročnější a je také ovlivněno aktuální provozní kapacitou ambulance. Proto nutné předchozí objednání - osobně nebo telefonicky.
Do substituční léčby opiátových závislostí přípravkem SUBUXONE přijímáme pouze klienty s trvalým bydlištěm v mč. Praha 6. Pouze však po předchozí dokončené ústavní léčbě a při dodržení dalších indikačních kriterií stanovených při vstupním vyšetření dle aktuálnho stavu.
MOŽNÉ ZÁSTUPY V NEPŘÍTOMNOSTI:MUDr. Radan Březina - PA, Jana Zajíce 16, Praha 7, tel.: 233370491
MUDr. Hermanová / MUDr. Herman - PA, Kolejní 5, Praha 6 tel 233336271
dále též akutně (nepřetržitý provoz):

  • Psychiatrická ambulance UVN Střešovice Praha 6

  • Centrum Krizové Intervence, Psychiatrická nemocnice, Praha 8 - Bohnice - tel: 284016666

  • RIAPS CHelčického 39, Pha 3 - 222582151, 222586768

2010 © Psychiatrie Břevnov