Novinky a změny

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ORD. HODIN:JE NADÁLE MOŽNOST TELEFONICKÉHO KONTAKTU V ORDINAČNÍCH HODINÁCH PŘI KTERÝCH LZE DOMLUVIT KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI INTERVENCÍ - ČEKÁRNA MUSÍ BÝT Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

Následující časy telefonních audiencí:
DR. SYROVÁTKA = v BĚŽNÝCH ORD. HODINÁCH (vhodné časy označují nyní žlutá pole v "rezervaci termínů"
DR. SYROVÁTKOVÁ = V BĚŽNÝCH ORD. HODINÁCHTERAPEUTICKÝ KLUB PRO ABSTINUJÍCÍ - Dr. Syrovátková - KAŽDÉ DRUHÉ ÚTERÝ V MĚSÍCÍ
od 17:00

DALŠÍ TERMÍN: 14. dubna ?? ( bude oznámeno zda se bude konat - sledujte zde )
UPOZORNĚNÍ

Tabulka *REZERVACE TERMÍNŮ* je pouze pro již zde zaregistrované pacienty!

První vyšetření nového, doposud neregistrovaného, pacienta je totiž časově náročnější a je také ovlivněno aktuální provozní kapacitou ambulance. Proto nutné předchozí objednání - osobně nebo telefonicky.
Do substituční léčby opiátových závislostí přípravkem SUBUXONE přijímáme pouze klienty s trvalým bydlištěm v mč. Praha 6. Pouze však po předchozí dokončené ústavní léčbě a při dodržení dalších indikačních kriterií stanovených při vstupním vyšetření dle aktuálnho stavu.
MOŽNÉ ZÁSTUPY V NEPŘÍTOMNOSTI:


MUDr. Hermanová / MUDr. Herman - PA, Kolejní 5, Praha 6 tel 233336271

MUDr. Radan Březina - PA, Jana Zajíce 16, Praha 7, tel.: 233370491


dále též akutně (nepřetržitý provoz):

  • Psychiatrická ambulance UVN Střešovice Praha 6

  • Centrum Krizové Intervence, Psychiatrická nemocnice, Praha 8 - Bohnice - tel: 284016666

  • RIAPS CHelčického 39, Pha 3 - 222582151, 222586768

2010 © Psychiatrie Břevnov